8 okt. 2013

Jutegården och Biblioteket i Nybro torsdag 10 oktober


Vålnader och Skuggor
Tillsammans med författarkollegen Jan Stenqvist (Vålnader och skuggor, 2013)  håller jag föredrag om författarskapet och böckerna på Nybros allaktivitetshus Jutegården torsdag 10 oktober kl 14.00. Välkomna
Senare på kvällen har vi föredrag på Nybro Bibliotek kl 18.30 där vi fokuserar på våra skrivprocesser. Vi går olika tillväga när vi skriver Jan och jag, vi jämför och berättar om hur vi gjort och hur det fungerat. Väkomna

http://www.nybro.se/upload/Dokument/St%C3%B6d%20och%20omsorg/%C3%84ldreomsorg/Program%20M%C3%B6tesplatser/Juteg%C3%A5rdens%20program.pdf

http://bibliotek.nybro.se/web/arena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar