8 sep. 2015

Presentation av Roland Hallgren på Vetlanda bokmässa

Presentation av Roland Hallgren utställande författare på Vetlanda bokmässa, på scenen kl 12.00:
Roland Hallgren (1947) är uppvuxen i Vetlanda. Han är religionshistoriker utbildad i Lund och professor emeritus i religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Har huvudsakligen varit verksam som lärarutbildare och är själv utbildad ämneslärare i Re/Hi. Forskat och publicerat om västafrikansk religion i Nigeria (Yorubakulturen), religionsfenomenologi och religionsdidaktik. Författare till boken Plats och känsla (Dialogos 2014) samt av diverse populärvetenskapliga artiklar om främst symboltraditioner.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar