10 sep. 2015

Presentation av Skrivande röster på Vetlanda bokmässa

Skrivande röster är:
1. en grupp skrivkursdeltagare från Vetlanda som debuterar med sina skönlitterära texter,
2. ett bokprojekt som mynnat ut i just boktiteln Skrivande röster- inspirationshandbok för skrivsugna.

De skrivande rösterna består av Annike Behrm, Anna-Kari Laurén, Annika Ekström, Harriet Blomstrand, Britt-Louise Hugosson, Maria Bielke von Sydow, Hasse Bredenberg.

Dessa personer är en del av dem som gått mina (Maria Bielke von Sydow) skrivkurser i Vetlanda och i processen med att skriva, ge respons och utvecklas i skrivandet uppstod idén att publicera texterna i bokform. Resultatet blev en ny typ av inspirationshandbok som ger konkreta skrivövningar i exempelvis novell, poesi och självbiografiskt skrivande, där jag står för fackkunskapen i boken och de Skrivande rösterna står för exempeltexterna.
Boksläpp för Skrivande röster- inspirationshandbok för skrivsugna på Vetlanda bokmässa kl 10.20


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar