18 sep. 2015

Tidningen Kulturen recenserar Skrivande röster

Ja, man tror knappt det är sant, så otroligt många talande och skrivande röster som gillar och rekommenderar Skrivande röster- inspirationshandbok för skrivsugna.

Nu är det tongivande Tidningen Kulturen som bokrecenserar Skrivande röster, och inte bara recenserar utan skriver om min ingång till boken, mitt författarskap och Skrivande rösters skrivprocess. Jag blir varm ända in i hjärtat, och enormt stolt över det bidrag vi ger till den skrivande sfären. Hoppas många får lycka och inspiration i skrivandet med hjälp av boken. Som vi skriver i Skrivande röster- att skriva är att definiera sig själv, Just do it och learning by doing, Bli en skrivande röst!

År 2009, året då hon fyllde fyrtio, sade Maria Bielke von Sydow upp sig från sitt jobb inom utbildningsbranschen. Anledningen var att hon ville bli författare på heltid, inte bara en månskensförfattare som skrev på lediga stunder. Maria Bielke von Sydow hade definierat sig som en skrivande person med en stark övertygelse som hon bestämt sig för att följa, och detta blev början på en helt ny karriär. Maria flyttade med man och barn från Karlskrona till Malmö, där hon gick en skrivarkurs på Malmö Högskola och en förläggarutbildning vid Lunds Universitet.
I dagsläget har Maria Bielke von Sydow skrivit en skönlitterär triologi, Ingmar Bergman kände aldrig skuld, utgiven på hennes eget förlag Bima. Hon håller också föreläsningar och leder skrivarkurser i uppväxtkommunen, Vetlanda, dit hon flyttade 2013. Kurserna har varit en succé och boken Skrivande röster: inspirationshandbok för skrivsugna kom till i samarbete med flera av kursdeltagarna.
Det finns ju ett stort antal människor i Sverige idag som vill berätta sin historia eller bara lära sig uttrycka sig i skrift eftersom de, liksom Maria Bielke von Sydow, definierat sig själva som skrivande personer eller skriftställare som man sade förr.
Kanske inte alla blir författare, men många lyckas ändå med att sätta sin egen prägel på tillvaron genom texter och berättelser, publicerade eller opublicerade. Som en följd av det stora intresset för skrivande, finns det också ett stort utbud av skrivarkurser både vid universitet och högskolor och i privat regi. Det ges också ut många handböcker fyllda av tips och råd till blivande skribenter. Jag har läst en hel del av volymerna i just den här bokfloden och det finns många riktigt bra böcker utgivna inom genren, bland annat Bodil Malmstens Så gör jag : konsten att skriva och Elizabeth Georges Skriv på.
Skrivande röster står sig bra i konkurrensen. Upplägget är välstrukturerat och informationen är lättillgänglig. Introduktionen innehåller Maria Bielke von Sydows egen historia och en förklaring på hennes motto i livet, "Just do it". Det är bättre att lära sig genom att försöka göra något än att inte göra något alls! Efter introduktionskapitlet varvas tips och råd för de som vill komma igång med sitt skrivande och lära sig använda olika skrivtekniker inom flera genrer, alltifrån poesi till noveller. Råden till de blivande skribenterna är handfasta och enkla att ta till sig, jag har själv prövat ett par och funnit att de fungerar alldeles utmärkt. Läsaren får också ta del av de texter som skrivits av deltagare på skrivarkursen i Vetlanda, författarna presenteras med en liten bakgrundstext och ett fotografi.
Som avslutning har Maria Bielke von Sydow lagt till ett upplägg som passar för den som vill leda en egen kurs i kreativt skrivande, komplett med litteraturtips. Hon delar också med sig av sina egna bästa tips, bland annat: "Bestäm dig för att skriva" och "Läs inte andras böcker, skriv egna istället!" Två uppmaningar som sätter igång tankeprocesser och skapar beslutsamhet.
En bok att rekommendera till alla skrivsugna blivande skribenter. Sätt igång, "Just do it!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar