1 okt. 2015

BIMA-förlag tar steget...

One small step for mankind, one giant leap for indie-auhthor Bielke von Sydow and her BIMA publishing!. From 2016 publicerar BIMA-förlag (dvs jag) externa författare. Jag börjar med att ge ut Anna-Kari Lauréns kortnoveller, levnadsglada betraktelser av omvärlden. Därefter ger jag ut Louise Ugglas brevroman om historiska Hedda Leijonhufvud.

2011 publicerade jag min första bok, Ingmar Bergman kände aldrig skuld. En liten pocketbok som var min skönlitterära romandebut. Den följdes av LOREM IPSUM, Sista boken och samlingsvolymen Trilogin om Pär, Sylvia och Helena.
2015 kom min fackboksdebut Skrivande röster- inspirationshandbok för skrivsugna, en lättillgänglig skrivhandbok som jag gjorde i samverkan med mina skrivkurselever från Vetlanda.

Länge har jag tänkt på att ge ut även andra författares alster men velat fram och tillbaka. Det är ett stort ansvar att ge ut andras böcker. Som förlag står du som ansvarig utgivare och har juridiskt ansvar forever and ever... Jag har också känt mig osäker kring betalningsmodell, ska jag som förlag anta en traditionell roll och stå för alla omkostnader men också håva in det mesta av inkomsterna? Eller ska jag agera bokutgivningsföretag då författare står för hela kostnaden och därmed också hela intäkterna. Vem ska regga, uppdatera och lägga in löpsedlar på Bokinfo? Skicka pliktex, ordna föreläsningar och signeringstillfällen? Ska jag ge ut böcker i samma genre som jag själv skriver, eller välja en favoritgenre som ex självbiografier? Ska jag anlita externa redaktörer, korrare, sättare och grafisk formgivning, eller har jag kompetensen att göra det själv?

Valen har förefallit många och framför allt: Har jag tiden som krävs? Jag skriver ju mina egna romaner och fackböcker, håller skrivkurser, föredrag och workshops OCH jag marknadsför och till viss del distribuerar böckerna själv.

Jag har kommit fram till en modell som jag tror kan passa de här två kommande författarna. De betalar hälften av den faktiska kostnaden, jag står för den andra hälften, främst i form av tid och kompetens. Jag är den som reggar i Bokinfo och står för utskick av pliktex mm. Tillsammans sköter vi marknadsföringen och delar efter omkostnaderna på inkomsterna av boken. Vi kommer både ha intern distribution, både jag och författarna har egna boklager för direktförsäljning men vi anlitar Förlagssystem för distribution till fysisk bokhandlare och nätbokhandel. Eget avtal sluts med BTJ för distribution till biblioteken. De flesta delar av bokproduktionen anlitar jag andra som är mer proffs på än jag att göra, ex grafisk formgivning, sättare, korrare men behåller redaktörsrollen.

Allt regleras genom skriftliga avtal som också innefattar särskilda bestämmelser kring e-bok och andra medier.

Jag tror att den här modellen kan bli bra, men modellen kan se annorlunda ut om det blir fler författare, ibland agerar jag som ett rent bokutgivningsföretag, då står författaren själv med egen logga och rättigheter.

Ett stort steg för mig att ta, att ge ut andra författare i BIMA-förlags namn. Men mina motton är ju "Learning by doing" och "Just do it"!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar