2 mars 2016

Testläsargrupper är toppen för alla manus

Att få konstruktiv läsarrespons kan vara lika gott som att äta jordgubbar.
En engagerad testläsargrupp borde vara förunnat alla manus. Att ha en grupp spridd i ålder, bakgrund, kön och andra parametrar som kan ha betydelse för hur man uppfattar texten, är guld värt. 
Alla har sina egna åsikter och egna favoritstycken i texten och specificerar man vilka frågor man vill har svar på blir resultatet att manuset höjs minst en nivå till. För ser man mönstret i de svar som ges ger det både författaren och förläggaren en hint om vad som kan förbättras, vilka kapitel, ämnen som kan utökas och det ger vinster både i manuset och för det kommande skrivandet. I Anna-Kari Lauréns manus "Det är aldrig för sent" kommer vi, tack vare testläsarresponsen att ändra att förtydliga vissa texter, eventuellt ta bort en och ändra ordningen i textföljden
Stort tack till: Sandra Ulmbrant, Doris Fransson, Annika Ekström, Jerry Bielke Johansson och Kerstin Haldosen.

De frågor och instruktioner jag ställde angående Anna-Kari Lauréns kortprosatexter var:

Tack för att du testläser Anna-Kari Lauréns texter. Vi har valt ut ett litet antal som i förväg läser hennes texter för att ”känna av” vilka avtryck texterna får. Boken som heter ”Det är aldrig för sent” består av 24 stycken korta texter och har boksläpp i september 2016.Dina intryck av texterna betyder mycket för oss så var öppen och uppriktig när du svarar på frågorna. Svara gärna kortfattat.
Frågor angående Anna-Kari Lauréns texter:
Vilken utav texterna uppskattade du allra mest?

Vilken eller vilka karaktärer i texterna identifierade du dig med mest?

Vilken känsla finns hos dig när du har läst texterna klart?

Var det någonstans i texterna som du fann oklarheter?

Vilka tycker du ska läsa Anna-Karis bok?

Vill du lämna några uppmuntrande ord på vägen till Anna-Kari gör du det här :-) 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar