24 apr. 2016

Skrivande röster hos Vuxenskolan

Våren i Eslöv på Medborgarhusets innergård, kändes lika varm och välkomnande
 som stämningen bland åhörarna under vårt föredrag om Skrivglädje.

En underbar fredag hade vi, jag och Anna-Kari Laurén när vi besökte studieförbundet Vuxenskolans årliga fortbildningsträff i Skåne. Denna gång i fantastiska Medborgarhuset i Eslöv som är en levande 50-talsmiljö. Speglar, toaletter, dörrar, fönsterrutor, ja allt är original från det decenniet, bara det värt ett besök!

Vi föreläste om lusten att skriva, att definiera sig själ genom skrivandet. Lätt och ledigt bland den underbara publiken som bestod av ett sextiotal studieombud från Vuxenskolans medlemsorganisationer, visade vi Skrivande rösters porträtt, gjorde skrivövningar och skrattade gott tillsammans. Många modiga kvinnor och män satt i salen och vågade stolt läsa upp sina flödesskrivningar. Den engagerade publiken gav också tips tillbaka till oss om skrivande, exempelvis att återuppta konsten att skriva brev.

Vi hoppas att Vuxenskolan kommer att ordna många skrivcirklar så så många som möjligt får möjlighet att ta av inspirationshandboken Skrivande röster och att så många som möjligt möter glädjen i att skriva.

Ett superhärligt arrangemang som inspirerar till att skriva själv, skriva i grupp och göra sin röst hörd i skift. Med andra ord: att bli en skrivande röst.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar