8 mars 2017

Kartläggning av litterärt klimat i Jönköpings län


Peter Nyberg från Region Jönköping har fått i uppdrag att kartlägga det litterära klimatet i Jönköpings län. Han har gjort intervjuer med författare, förläggare och tjänstemän inom området exempelvis bibliotekschefer. En diger rapport på 37 sidor finns nu att läsa. Det är en bitvis ganska dyster bild som Nyberg visar i sin sammanfattning.


"De problem som Jönköpings län har att arbeta med cirkulerar runt en nedlåtande attityd mot bildning och litteratur. Attityden manifesteras inte minst i ointresse att bevara klassiska författarskap som förebilder för yngre författare. Problematiskt är i sammanhanget också att det inte existerar strukturerade litterära fritidsverksamheter för 1319-åringar på samma sätt som det finns för idrottande ungdom och att skolan inte tillgodoser skapande av litteratur i åldersgruppen. Följderna innebär att människor med intellektuella förmågor gärna lämnar Jönköpings län för att finna sammanhang där deras tillgångar uppskattas, vilket på sikt är oroväckande för Jönköpings läns utveckling. Just nu har skribenterna i Jönköpings län en hög medelålder. "

Jag är en av dem som följt Nybergs arbete och dessutom blivit intervjuad som författare och förläggare i kartläggningen. När jag läser rapporten som redovisar det litterära klimatet i regionen, från många synvinklar, konstaterar jag att jag inte är den typiska författaren och förläggaren och att mina erfarenheter inte alltid är majoriteten av de tillfrågades upplevelse av sakernas tillstånd. Rapporten är viktig, för den visar på områden som kan förbättras.

Kartläggningen ger indikationer om ett behov av rannsaka både det egna författarskrået och de institutioner som är tänkta att stödja litteraturen. Mer om det i en kommande debattartikel som jag planerar att skriva.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar