11 sep. 2017

Vetlanda bokmässa 2017- händelser - boksläpp - deltagare


Maria Bielke von Sydow har boksläpp för Skrivande röster 2- inspirationshandbok för skrivsugna,
en fortsättningsbok på skrivhandboken Skrivande röster från 2015.


Vetlanda bokmässa innehöll två stycken boksläpp. Ett av Maria Bielke von Sydow och Skrivande röstergänget - Skrivande röster 2, inspirationshandbok för skrivsugna, och ett av Katarina Schlawe Holmberg - En klimakteriekärrings kåserier. Vetlanda bokmässa gick av stapeln lördag 9 september på Vetlanda Stadshotell mellan klockan 10-15. Att placera bokmässan på Stadshotellet var ett medvetet val från min sida då jag vill att litteraturen letar sig till nya platser som vanligtvis inte förknippas med med läsande och skrivande. Litteraturen finns för alla på alla ställen. Det blev också en av de uppskattningsord jag fick till mig att valet av plats kändes riktigt bra, nära till mat och dryck, centralt placerat och nyskapande till sin karakatär.
entré vetlanda bokmässa på vetlanda stadshotell
Bokmässegeneral var Maria Bielke von Sydow, konferencier Bosse Bildoktorn" Andersson och sju andra författare/skriftställare/författarsammanslutningar. Samtliga utställare genomförde programpunkter på scenen som behandlade deras alster, skrivprocesser, ämneskunskap och glädjen med att skriva och läsa.
Maria Bielke von Sydow bokmässegeneral
Bosse Bildoktor Andersson konferencier
De utställande författarna var: Katarina Schlawe Holmberg, Bosse Heindorff, Elisabeth Westlund, Maria Bielke von Sydow med Skrivande röstergänget, Holger Nilsson, Roland Hallgren, SmåBus med Joke Guns, Inger Maria Johansson, Bosse "Bildoktorn" Andersson.
Därutöver gjordes ett gästspel på scenen av poeten Benny Strukelj.

Lyssnande publik till föredragen som hölls av de utställande författarna

Holger Nilsson berättade om sin nya bok "Två män i en gammal by" om sina strövtåg i Alseda

Roland Hallgrens föredrag handlade om nya boken "Rytm" om livets och naturens rörelser
Katarina Schlawe Holmberg signerar sin bok "Husmorskomik"

Joke Guns representerade nybildade barnboksnätverket SmåBus och berättade om kommande barnboksfestivalen 2018.
Inger Maria Johansson inspirerar andra att följa sina drömmar,
hon berättar om sin egen väg till författarskapet.


Elisabeth Westlund om hur poesin hittar hem till henne, om
hennes träskor och andra livsfilosofiska litterturfunderingar.

Maria Bielke von Sydow släpper skrivhandboken Skrivande röster 2.
I föredraget berättar hon att interantionellt samarbete har inletts med översättning av boken till persiska för lansering i Iran!
Alla stolar fick plockas fram när Bosse Heindorff talar som sitt samlingsverk
"Älskade Vetlanda kommun". I november släpps del 2 i det digra dokumentationsarbetet.
Vetlanda bokmässas initiativtagare var Maria Bielke von Sydow och arrangerades av hennes företag BIMA-förlag. Samarbetspartners var NUVAB och Tillväxt Vetlanda. Finansiärer var Swedbank (genom Sparbanksstiftelsen Alfa) Stiftelsen Werner von Seydlitz, Litteraturrundan och Region Jönköping.

Vetlanda-Posten 6 sept 2017
Marknadsföring av eventet har skett via spridning på sociala medier på Facebook, Twitter och blogg (www.bielkevonsydow.blogspot.se). Vetlanda bokmässa har varit ett eget event på Facebook där utställarna dag för dag har presenterats med bilder, bokomslag och infotext. Vetlanda bokmässa har köpt annonsplats på Facebook Ads. Annons är även köpt i lokalpressen och införd dagen innan eventet. Fyra stycken inför-reportage har gjorts om Vetlanda bokmässa; två stycken i Vetlanda-, Sävsjö-, och Nässjöappen och två stycken i Vetlanda-Posten.

Vimmel på Vetlanda bokmässa

Vimmel på Vetlanda bokmässa

Vimmel på Vetlanda bokmässa

Vimmel på Vetlanda bokmässa

Genomströmningen av besökande till bokmässan var god och flitigast besökt mellan 10. 30-13.30. Antalet besökare uppskattades till cirka 400 personer. Vetlanda bokmässa är ett återkommande arrangemang som genomförs vartannat år.
Skrivande röster 2 kan du köpa på Bokus och Adlibris
1 kommentar: