29 mars 2019

Hissa eller dissa nya EU-direktiv? - Bielkes fredagsreflektion 29 mars 2019


Hissa eller dissa nya EU-direktiv?

EU har i dagarna fattat två viktiga beslut. Det ena är mycket lättöverskådligt och det andra är mycket svårt att förutse konsekvenserna av.


Det ena är att man har beslutat sig för att slopa direktivet att ha sommar-, respektive vintertid. Det är from 2021 upp till vart och ett medlemsland att välja om de vill ställa fram trädgårdsmöblerna på våren och ställa tillbaka dem på hösten, eller om de väljer att ha trädgårdsmöblerna ute eller inne hela året. Det är det lättöverskådliga beslutet.

Det andra är att man har beslutat att anta ett direktiv som rör upphovsrätten som reglerar vad och hur man får publicera exempelvis musikvideor, citat, bilder och publicerade ord på sociala medier. Det är det mycket svåröverskådliga beslutet. Bakgrunden sägs vara att skärpa och försvara rättigheterna för den skapande människan som har rätt att försörja sig på sitt kulturutövande. So far so good, alla som sliter i kulturens tjänst: författare, musiker, journalister, dansare, målare mfl vet hur svårt det är, men frågan är om beslutet verkligen gynnar kulturutövaren eller kväser den. För Internet som vi känner det kommer inte att bli sig likt. Det heter att de stora nätjättarna, exempelvis Facebook ska betala licenser för att publicera upphovsrättsskyddat material. Hur ska det gå till? Det vet ingen än. Vad vi däremot vet är att användare av sociala medier sprider många artiklar, låtar mm som gagnas av att bli spritt.

Ett scenario som kan uppstå är: du är på ett vernissage och vill visa din krets eller hela världen att du är på den konstutställningen, du tar bilder med konstverken i bakgrunden. Det blir i framtiden inte ok om du inte nätjättarna har betalt sin licens. Eller så är du på en konsert och med samma vilja som innan tar du någon minuts videoupptagning med din favoritlåt. Det blir inte heller ok.

Heltidsarbetande kulturarbetare som jag själv är vet jag hur viktigt det är att få betalt för det jag gör, frågan är om det nya EU-direktivet hjälper eller stjälper mig. Det är svårt att förutse vidden av beslutet.

Lättare är det med vinter-, och sommartid.

Hälsar er härlig helg
Maria Bielke von Sydow

Bielkes fredagsreflektion 29 mars 2019

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar