17 juni 2015

bokproduktionsfasen- Skrivande röster

Idag hade vi möte hos Britt-Louise Hugosson utanför Simnatorp för att spika omslag och personporträtten som ska finnas med i boken Skrivande Röster - inspirationshandbok för skrivsugna. Vi har som alltid glada och givande diskussioner men jag är varse att vi verkligen är i produktionsfas och av erfarenhet vet jag att då blir det en del förändringar mot det som var tänkt från början.

Jag trodde att personporträtten var spikade och klara, men vi närmare diskussioner märkte jag på de skrivande rösterna att det nog inte var så. Det är viktigt att en beskrivning av en människa blir sann och respektfullt återgiven, samtidigt som den ska väcka intresse hos den som läser boken.

Min uppgift är att se till helheten, att se boken och alla dess delar som en helhet. Och de skrivande rösternas uppgift är mer att se till den enskilda delen, den del där de själva är representerade. Därför blir det nog en del ändringar både i textval och personporträtten.

Även jag prövar olika upplägg för bokens innehåll. Det jag tyckte från början skulle bli bra, det vill säga att ha kurskoncepten varvade med textexempel blev inte som jag hade tänkt mig. Jag prövade en annan variant att lägga texterna separat efter samtliga kurskoncept. Det blev enklare och renare, men tråkigare och mindre snyggt rent grafiskt. Så efter pulande hit och dit är jag nu tillbaka till ursprungsupplägget.

Ja, nu är vi i skarpt läge, nu är det på riktigt. Då framstår geniala idéer som mindre bra när de kommer på pränt och vice versa.

Vi är i produktionsfasen, med all den vånda, tankearbete och skrivjobb som det innebär.

läs om hela processen med Skrivande Röster- inspirationshandboken för skrivsugna här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar