15 dec. 2017

Dags att se över toalettvanorna! Bielkes fredagsreflektion 15 december 2017

Av någon anledning pratade jag och en god vän om toalettvanor på arbetsplatsen. Han berättade att han inte hade bajsat på arbetsplatstoaletten på 20 år och att ingen av hans kollegor gjorde det heller. Om man betänker att en normal arbetsdag är 8 timmar, och att det tillkommer 1 timmes restid och 1 timmes lunch, så blir det blir 10 timmar som kroppen håller sig från att utföra naturliga och nödvändiga behov. Det är inte bara upprörande utan även skadligt.


Toalettvanor är inget dagligt samtalsämne, inget vi diskuterar när vi ses över en fika. Möjligtvis diskuterar vi våra små barns vanor i pedagogiskt syfte, men aldrig våra vuxenvanor och vi har skapat olika pseudonamn för att bajsa: att göra nummer två, att göra det stora (det lilla och nummer ett är då att kissa).

Det är helt okej att inte prata kiss och bajs. Men det naturliga och livsnödvändiga att tömma sin tarm regelbundet har blivit skambelagt. Vi är oroliga för att det ska lukta illa, att det ska komma ljud när bajset tar sin väg ut ur kroppen och att det ska höras när korvarna landar i toaletten. Av samma anledning är det vanligt att skolbarn håller sig och avstår från att gå på toaletten på skoltid.

Faktum är att om man inte tömmer tarmen när kroppen säger till blir avföringen ett gift för kroppen som gör en sjuk, man kan utveckla tarmfickor som orsakar oerhörd smärta. Medan en välmående tarm ger lycka och välbefinnande.

Under juletiden äter vi mer mat än någonsin, befria kroppen från resterna när maten passerat genom det mirakel som är tarmsystemet. Ni som undviker att göra nummer två på er skola eller arbetsplats, släpp korvarna fria! Tysta inte tarmen med tramsiga tankar om skam, ljud och lukt. För charmen med tarmen (som även är titeln på en intressant bok av Giulia Enders om tarmhälsa) är att den säger till när den behöver. Det är okej, hälsosamt och helt naturligt!

Hälsar er härlig helg

Maria Bielke von Sydow

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar