23 mars 2018

Skaffa dig ett livsmotto! - Bielkes fredagsreflektion 23 mars 2018


Skaffa dig ett livsmotto!

Valspråk, devis och motto, kärt barn har många namn. Organisationer, länder och personer av rang skaffar sig ofta kärnfulla budskap som senare blir bevingade ord.

Svenska Akademin har devisen: Snille och Smak
Frankrike har valspråket: Liberté, Egalité, Fraternité (Frihet, Jämlikhet Brödraskap)
Biltillverkaren Audi har mottot: Vorsprung durch technik (försprång genom teknik)
Kung Carl XVI Gustav myntade: För Sverige - i tiden.

Ett livsmotto kan representera vårt liv, vara ett rättesnöre att hålla fast vid eller ett säljande företagsargument.

Och när vi tänker efter har vi nog alla särskilda sätt som vi gillar att göra saker på eller moralkoder vi håller fast vid när vi befinner oss i trängda lägen.

Ett livsmotto behöver inte varit skrivet i sten, det är helt okej att ändra sig på vägen. Kung Oscar II hade till exempel ”Brödraskapens väl” som valspråk, men ändrade efter unionsupplösningen med Norge till ”Sveriges väl”. Så vartefter verkligheten eller vi själva förändras hittar vi nya motton.

Själv har jag två livsmotton som jag lever efter, 1. Learning by doing 2. Just Do It. Jag har inte kommit på dem själv, Learning by doing skapades av pedagogen Dewey och Just Do It används av sportjätten Nike. Det är motton som ger mig vägledning och mod i livet. Det att jag behöver inte vara fullärd för att ge mig i kast med saker, jag liksom bara gör dem och så lär jag mig av mina erfarenheter på vägen.

Om du skulle hitta ditt eget livsmotto, vilket skulle det vara? Skulle det vara något som visar på din analytiska sida, din entreprenörsanda, tro på slumpen, vördnad för natur, avspegla din gudstro, fånga ögonblicket, handla om kärleken till allt levande, eller något helt annat? Pröva att hitta något kort och kärnfullt budskap eller gör någon annans visa ord till dina egna.

Skaffa dig ett livsmotto och använd som ledstjärna i ditt liv.

Hälsar er härlig helg
Maria Bielke von Sydow

Bielkes fredagsreflektion 23 mars 2018Inga kommentarer:

Skicka en kommentar