21 sep. 2018

Tack Mia Skäringer! - Bielkes fredagsreflektion 21 september 2018


-->

Tack Mia Skäringer

Jag blev väldigt berörd.


Har just sett Mia Skäringers tre program om kroppshets som främst handlar om hennes ständiga tankekamp kring ätande, och om hur hennes kropp ser ut och hur den enligt kroppsidealet borde se ut.

Men det handlar även om beroendesjukdomar i stort. Det förklarar hur man kan bli fast i något som man är medveten om är skadligt och mår dåligt av. Hur man blir helt egocentrerad och stänger ute allt annat och alla människor som vill en väl. Hur man väljer bort äkta kärlek och vänskap. Hur det sjuka blir det normala och hur man värnar om det skadliga och försvarar det med näbbar och klor. Hur alla som vill något annat blir ett hot mot sjukdomen som gör så ont, men som man ändå inte vill bli av med.

För mitt i det osunda får man en belöning, man känner på ett märkligt sätt den största tryggheten i sin sjukdom. Man vet vad man har även om det gör ont och det blir så stor del av en ens liv att att man inte vill eller kan se något annat.

Man kan lätt översätta den problematiken till vilket missbruk som helst; spelmissbruk, narkomani, destruktiva kärleksförhållanden. Det är samma mekanismer som får kvinnan att spela nätkasino trots att hon vet att hon bör avstå, mannen att stanna kvar i ett orimligt svartsjukt förhållande och samma mekanismer som får hen att snorta kokain fastän hen vet att det finns betydligt trevligare sysslor än att ha söndagsågren efter lördagens exesser. Det onda har ändå sin belöning någonstans.

Vad är det då som kan få det att vända? Enligt en av dem som Skäringer intervjuar är det när nyfikenheten väcks. När man inser att det kanske finns något spännande på andra sidan sjukdomen, att det finns stunder av lycka utan att kräkas och kaloriräkning, harmoniska kärleksrelationer och livsglädje utan konstgjorda substanser. När den nyfikenheten växer och gradvis tar överhanden över de sjuka tankarna och beteendena, då finns det tillfrisknande i sikte.
Även för den som alltid varit missnöjd med sin kropp, för den som alltid lidit av hög känslighet och låg självkänsla och för den som söker konstgjorda kickar. Det kan ta tid, men det finns hopp.

Tack Mia Skäringer för att du gjorde de här programmen som berörde på riktigt.

Hälsar er härlig helg
Maria Bielke von Sydow

Bielkes fredagsreflektion 21 september 2018

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar