19 maj 2017

Lägg Proxima B på minnet! Bielkes fredagsreflektion 19 maj

Lägg Proxima B på minnet!


Från förra veckans humlebo till denna veckas reflektion om en annan potentiell boplats.

Visst är det en kittlande tanke, att det kan finnas planeter liknande vår egen jord som kan vara bebodd av olika intelligenta livsformer. Science fiction-författare och filmmakare har närt en hel genre med den tanken. Och kanske är det mer än en tanke. Att det skulle finnas intelligent liv i vårt oändliga universum verkar för mig helt logiskt. Vad är det som får oss att tro att vi skulle vara den enda planeten som bär liv med sig?

Planeten jag talar om heter Proxima B och kretsar kring dvärgstjärnan Proxima Centauri. Den upptäcktes för ett tag sedan men nu har nya observationer gjorts som ökar möjligheten till liv. Proxima B befinner sig ”enbart” 4,2 ljusår från vår egen stjärna. Då får man i och för sig betänka att ljusår är ett längdmått uppmätt med ljusets hastighet i vakuum, vilket är långt över vad något intelligent liv på jorden har lyckats färdats med. 4,2 ljusår skulle alltså ta betydligt längre att ta sig till än 4,2 år. Fortfarande kvarstår många frågetecken: har planetens närhet till sin stjärna blåst bort atmosfären, roterar den för lite, det vill säga har för mycket tid vänd med samma sida mot stjärnan? Är det så minskar chansen för att det finns vatten och därmed liv.

Men tänk ändå om vi är intelligenta nog att upptäcka andra intelligenta livsformer. Tänk om vi får träffa andra livsformer vi aldrig kunnat föreställa oss. Det skulle förändra våra grundläggande antaganden om livet. Religioner skulle förändras, politik och maktspel skulle förskjutas till förmån för andra perspektiv, klimat- och miljöfrågor få en helt ny agenda. En svindlande fredagsreflektion.

Vi får se om Proxima B ger oss svar eller bara får oss att ställa fler frågor. Fram till dess,

hälsar jag er härlig helg

Maria Bielke von Sydow

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar