28 aug. 2012

Den laddade avslutningen

Maria Bielke von Sydow leder läsaren fram till den laddade avslutningen på "Ingmar Bergman kände aldrig skuld" genom att använda sig av en enkel, uttrycksfull prosa och en driven, trovärdig dialog som förhöjer stämningen och för fram huvudkaraktärernas olika personligheter.

Så recenserar Elisabet Brännström Ingmar Bergman kände aldrig skuld i sin bokblogg, Teolindas bittra tårar http://lovisateolinda.blogspot.se/

"Ingmar Bergman kände aldrig skuld" är en ganska ovanlig bok. Maria Bielke von Sydow, som här debuterar, lyckas nämligen med det som många etablerade författare eftersträvar, nämligen att åskådliggöra ett komplicerat händelseförlopp med allvarlig underton på ett enkelt och lättfattligt sätt utan att för den skull bli ytlig. Hon skriver rappt och välformulerat och läsaren lär känna och tycka

Bielke von Sydow broderar inte i onödan

Egenutgivarna intervjuar mig inför bokmässan i Göteborg om min bok Ingmar Bergman kände aldrig skuld och mitt författarskap,

http://www.egenutgivarna.se/maria-berattar-utan-att-brodera-i-onodan