6 aug. 2020

Nya former för litterära möten på grund av Coronatisdagsmöte med ad tina back i danville kalifornien


Inte är väl coronavirusets effekter mestadels positiva, tvärtom har det skapat kaos och sorgsenhet över världen, men säg den onda sak som inte för något gott med sig. I mitt fall är det kontakter och samarbeten som fördjupats och skapat nya vägar, som en av mina nya samarbetspartners Annika Andebark säger: vi ställer inte in, vi ställer om. Så ett antal nya digitala skrivkurser har jag skapat, och dem är jag mycket nöjd med. Nu har jag i och för sig arbetat med att utveckla digitala skrivkurser i flera år i Ädelfors Folkhögskolas regi, så temat är inte nytt, men att vara tvungen att sätta sig in i ny programvara, göra llt som i verkligheten med virtuella möten i realtid expanderar sinnet. och jag har börjat ha virtuella möten med olika personer som jag tidigare inte haft tät kontakt med. Vi diskuterar nya saker spännande tankar, förtroliga samtal av kreativ karaktär. Det finns många men jag vill särskilt nämna min Art Director i Danville, Kalifornien Tina Back som jag varje tisdag har möte med, klocka 16.00 hos mig och 07.00 hos henne. Så underbart att ha tät kontakt med någon som i många år funnits där som en yrkeskontakt men som nu förutom att vara en jobbkontakt har blivit en vän på fler plan.